Mindful Acting Atölyesi

Mindfulness terimi Pali dilindeki sati kelimesinden türetilmiştir. Sati ‘hatırlamak’ anlamına gelir ve zihnin varolması olarak kullanılır.

Mindful acting bir oyuncunun dikkatini  “şu anda” meydana gelmekte olanları yargılamadan ve kabullenici bir şekilde odaklamasıdır. Kamera önünde bireysel endişelerden kurtulan oyuncunun metne, karaktere, duyguya ve atmosfere odaklanarak şimdiki zamanda özgürleşmesidir.

Mindfull acting kamera önünde oyuncunun “birbirini izleyen anlarda; algılarımızın sadece bizde ve sahnedeki tüm diğer ögelerde tutarak, (partner, atmosfer, sahne gerçekliği, aksesuar, kostüm, ışık vs.)  aslında neler olduğuna odaklanması ve net bir şekilde farkında olma durumudur.

8 hafta – Haftada 1 gün – günde 2.5 saat

Not Enrolled
950 TL + KDV

Eğitim Includes

  • 4 Ders