PSİKOPATOLOJİ VE SİNEMA 2

A) İlk Üç Hafta: Cinsel Sapkınlıklar, Dürtü Denetim Bozuklukları ve Sinemadaki Karakter Karşılıkları

1- Erkek ve Kadın Eşcinselliği
2- Fetişizm
3- Transvestizm
4- Teşhircilik
5- Röntgencilik
6- Koprofili
7- Kleptamoni
8- Piromani
9- Pedofili
10- Nekrofili
11- Cinsel Sadizm
12- Cinsel Mazoşizm

B) Son Üç Hafta: Karakter Bozuklukları ve Sinemadaki Karşılıkları

1- Altben Merkezli Davranış Bozuklukları
2- Üstben Merkezli Davranış Bozuklukları
3- Fobik ve Histerik Karakterler
4- Kompulsif Karakterler
5- Depresif Karakterler
5- Paranoid ve Şizoid Karakterler

Not Enrolled
650 TL + KDV

Eğitim Includes

  • 6 Ders