In Progress
Ders 1 of 0
In Progress

Her ders verilecek egzersizlerle öğrencilerin kendi kısa film senaryolarını geliştirmeleri ve yeni kısa film senaryoları yazmaları sağlanacaktır.