Ders 1 of 0
In Progress

Temel kurgu terimleri ve prensipleri 3: Paralel kurgu (Intercutting-Crosscutting), Flashback/Flashforward (Retroactive Narration), Kısıtlı/Kısıtsız anlatım (Restricted/Unrestricted narration), Çerçeve Anlatı (Frame narrative), Parantez Kurgu (Bracket editing), Epilog, Prolog.